Privacybeleid

Dit Privacybeleid (hierna – het Beleid) is een bijlage bij de Gebruikersovereenkomst en bepaalt de procedure voor de verwerking en bescherming van persoonlijke informatie over Gebruikers, die Mann, Ivanov & Ferber Limited Liability Company (hierna – de Administratie) kan verkrijgen tijdens hun gebruik van de Administratieve Dienst (hierna – de Diensten). Alvorens de Dienst te gebruiken, dienen gebruikers de voorwaarden van dit Privacybeleid te lezen.

1. Algemene bepalingen

1.1. Door gebruik te maken van de Dienst, in welke vorm dan ook, aanvaardt de Gebruiker onvoorwaardelijk de voorwaarden van dit Privacybeleid en de daarin aangegeven voorwaarden voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Indien de Gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van het Privacybeleid, dient hij af te zien van het gebruik van de Dienst.

1.2. Het Privacybeleid (met inbegrip van alle onderdelen daarvan) kan door de Administratie worden gewijzigd zonder bijzondere kennisgeving en zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking op de datum waarop het op de website van de Administratie wordt geplaatst.

1.3. Door de voorwaarden van dit Beleid te aanvaarden, stemt de Gebruiker in met de verwerking van gegevens over de Gebruiker door de Administratie voor de doeleinden die in dit Beleid worden bepaald, evenals met de overdracht van gegevens over de Gebruiker aan derden in de gevallen die in dit Beleid worden opgesomd.

Deze toestemming kan door de Gebruiker alleen worden ingetrokken na schriftelijke kennisgeving aan de Administratie, ten minste 180 dagen vóór de verwachte datum van beëindiging van het gebruik van gegevens door de Administratie.

Het gebruik van de Dienst met een webbrowser die gegevens uit cookies accepteert, betekent dat de Gebruiker ermee instemt dat de Administratie gegevens uit cookies kan verzamelen en verwerken voor de doeleinden die in dit Beleid worden vermeld, alsmede om gegevens uit cookies door te geven aan derden in de gevallen die in dit Beleid worden vermeld.

Het deactiveren en/of blokkeren van de webbrowseroptie van de Gebruiker om gegevens uit cookies te ontvangen, betekent een verbod op het verzamelen en verwerken van gegevens uit cookies door de Administratie in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1.4. Als algemene regel geldt dat de Administratie de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte persoonlijke informatie niet controleert. In de gevallen waarin de Overeenkomst voorziet, is de Gebruiker evenwel verplicht de juistheid van de over hem verzamelde persoonsgegevens te bevestigen.

2. Doeleinden van het verzamelen en verwerken van gebruikersinformatie

2.1. De Administratie verzamelt en verwerkt alleen de informatie over de Gebruikers, met inbegrip van hun persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen van de Administratie met betrekking tot het verlenen van de Dienst, het beantwoorden van vragen die de Gebruiker stelt bij het verzenden van berichten via de Dienst, alsmede het nakomen van de verplichtingen, vermeld in de Gebruikersovereenkomst.

2.2. De administratie mag de persoonsgegevens van de gebruiker voor de volgende doeleinden gebruiken:

2.2.1. om een partij te identificeren in het kader van contracten tussen de Gebruiker en de Administratie.

2.2.2. om diensten te verlenen aan Gebruikers die gebruik maken van de Dienst en om hun verplichtingen jegens Gebruikers na te komen, met inbegrip van het verduidelijken van betalingsgegevens, het verwerken van bestellingen en verzoeken, het verder verbeteren van de Dienst, het ontwikkelen van nieuwe diensten, enz.

2.2.3. het informeren van Gebruikers over de nieuwe inhoud op de Website, het verzenden van vragen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, feedback van Gebruikers.

2.2.4. Het uitvoeren van marketingtaken en statistisch en ander onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens,

2.2.5. het informeren van de Gebruiker door middel van elektronische nieuwsbrieven. Door zijn gegevens mee te delen, stemt de gebruiker in met het ontvangen van reclame- en serviceberichten (mailings).

2.3. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten voor vacatures zijn:

  • Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving van de Russische Federatie.
  • Het oplossen van vraagstukken op het gebied van werkgelegenheid, registratie en regeling van arbeidsverhoudingen.
  • Weergave van informatie in HR-documenten.
  • Andere doeleinden van verwerking van persoonsgegevens kunnen worden goedgekeurd door een besluit van de Concessieverlener.

2.4. Mobiele toepassingen kunnen anonieme gegevens verzamelen over de locatie van de gebruiker om te zorgen voor een correctere werking bij de keuze van de betalingsmethode. Mobiele toepassingen kunnen anonieme gebruiksstatistieken verzamelen.

2.5. De Gebruiker geeft hierbij zijn toestemming voor de overdracht van persoonlijke informatie over hem aan partners van de Administratie, aan derden voor de doeleinden zoals bepaald in cl. 3.2 van dit privacybeleid.

2.6. Indien het nodig is persoonlijke informatie over de Gebruiker te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarin dit Beleid voorziet, zal de Administratie voor dergelijke handelingen de toestemming van de Gebruiker vragen.

3. Verwerking van gebruikersinformatie

3.1. Persoonlijke informatie over Gebruikers zal worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

3.2. Persoonlijke informatie over Gebruikers zal niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve in de volgende gevallen:

3.2.1. de gebruiker met dergelijke handelingen heeft ingestemd.

3.2.2. De doorgifte is noodzakelijk om de werking van de Dienst en/of de afzonderlijke functionaliteiten ervan te verzekeren.

3.2.3. De overdracht wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

3.2.4. om de rechten en legitieme belangen van de Administratie en/of derden te kunnen beschermen in gevallen waarin de Gebruiker de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst schendt.

3.2.5. indien de Administratie deelneemt aan een fusie, overname of enige andere vorm van verkoop van een deel van of al haar activa. In dat geval worden alle verplichtingen om aan de voorwaarden van dit beleid te voldoen, overgedragen aan de koper van de activa van de Administratie.

3.3. De Gebruiker wordt hierbij op de hoogte gebracht en gaat ermee akkoord dat de Administratie persoonlijke gegevens van derden, die door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Dienst worden verstrekt, mag ontvangen en gebruiken voor de realisatie van sommige functies van de Dienst, op voorwaarde dat de Gebruiker de toestemming van de derden garandeert, wiens gegevens door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Dienst worden verstrekt, voor de doeleinden die in dit Beleid worden bepaald, evenals voor de overdracht van dergelijke gegevens in de gevallen die in dit Beleid worden opgesomd.

3.4. Bovendien wordt de Gebruiker hierbij op de hoogte gebracht en gaat ermee akkoord dat de Administratie statistische onpersoonlijke (niet aan de Gebruiker gekoppelde) gegevens kan ontvangen over de handelingen van de Gebruiker tijdens het gebruik van de Dienst.

3.5. De gebruikers hebben het recht om, op verzoek, informatie van de Administratie te ontvangen over de verwerking van hun persoonsgegevens.

4. Maatregelen ter bescherming van informatie over gebruikers

4.1. Administratie neemt alle noodzakelijke en toereikende organisatorische en technische maatregelen om persoonlijke informatie over Gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, verspreiding van persoonlijke informatie, evenals tegen andere ongeoorloofde handelingen ermee. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, interne controles van gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingsprocessen en beveiligingsmaatregelen, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot persoonlijke informatie te voorkomen.

5. Cookies

Zoals op bijna alle professionele websites gebruikelijk is, maakt deze website gebruik van cookies, dat zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie zij verzamelen, hoe wij die gebruiken en waarom wij deze cookies soms moeten opslaan. Wij zullen u ook vertellen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan de functionaliteit van de website aantasten of bepaalde elementen ervan ‘breken’.

5.1. Hoe wij cookies gebruiken

Wij gebruiken cookies om verschillende redenen, die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het is raadzaam alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet, voor het geval ze worden gebruikt om de dienst die u gebruikt te leveren.

5.2. Cookies uitschakelen

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door de instellingen in uw browser te wijzigen (raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal bepaalde functies en mogelijkheden van deze website uitschakelen. Het is daarom aan te raden cookies niet uit te schakelen.

5.3. Cookies

Als u een account bij ons aanmaakt, zullen wij cookies gebruiken om uw registratieproces en algemene administratie te beheren. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer u uitlogt, maar in sommige gevallen kunnen ze nadien blijven bestaan om uw website-instellingen te onthouden wanneer u uitlogt.

Wij gebruiken wanneer u inlogt zodat wij dit feit kunnen onthouden. Zo hoeft u niet telkens in te loggen als u een nieuwe pagina bezoekt. Deze bestanden worden gewoonlijk gewist of gewist bij het inloggen om ervoor te zorgen dat u alleen toegang hebt tot beperkte items en gebieden wanneer u bent ingelogd.

Van tijd tot tijd bieden wij gebruikersonderzoeken en opiniepeilingen aan om u interessante ideeën of nuttige hulpmiddelen aan te reiken of om een beter inzicht te krijgen in ons gebruikersbestand. Deze enquêtes kunnen gebruik maken van cookies om te onthouden wie de enquête al heeft ingevuld, of om u te voorzien van nauwkeurige resultaten na een paginawijziging.

Om u een geweldige ervaring met deze site te geven, bieden wij functionaliteit aan om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop deze site werkt wanneer u hem gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten wij cookies plaatsen zodat deze informatie kan worden opgeroepen telkens wanneer u met de pagina interageert, afhankelijk van uw voorkeuren.

5.4. Cookies van derden

In sommige specifieke gevallen gebruiken wij ook cookies die door vertrouwde derde partijen worden verstrekt. In het volgende gedeelte wordt nader ingegaan op cookies van derden die u op deze website kunt aantreffen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest gebruikte en vertrouwde analyseoplossingen op het internet, om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoeveel tijd u op de site doorbrengt en welke pagina’s u bezoekt, zodat wij interessante inhoud kunnen blijven creëren.

Ten derde worden analytics gebruikt om het gebruik van deze site bij te houden en te evalueren, zodat wij boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Deze bestanden kunnen bijhouden hoeveel tijd u doorbrengt op de site of welke pagina’s u bezoekt, wat ons helpt te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren.

Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we kleine wijzigingen aan in de manier waarop we de site leveren. Wanneer we nog nieuwe functies aan het testen zijn, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring op de site hebt en dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.